Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

 Σχολείο:  6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αρβαντά Αγγελική
Ταχ Διεύθυνση:  Π. Πέννα 14- 62124 Σέρρες
Τάξη:  Α΄ Τάξη