Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Συμμετοχή 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών Γ1

Στο Παγκόσμιο χάρτη του έτους ο διαγωνισμός μας!

National school contest for International Year of Pulses

22 Jan 2016 - 05 May 2016
With the occasion of celebration of 70th anniversary of UNESCO and International Year of Pulses 2016, Club Serres for UNESCO is organising year-long where students and teachers are invited to implement educational activities dedicated to the IYP. The project will last throughout the school year and includes development of educational program by Club Serres for UNESCO, dissemination of information and awareness raising activities for students, and last but not least the creation of blogs dedicated to the IYP and the educational activities undertaken by each classroom. In each blog, students are expected to showcase their understanding of IYP and the significance of pulses through writing, paint, music, comic or whatever other form of expression the choose. The first winning classroom will win a photo camera, while the second an external storage device. The deadline for submissions is 5/5/2016 and the awards will be announced in 20/5/2016.
Location:


Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

6 σχέδια μαθημάτων για παιδιά ηλικίας 8-11Αυτό το πακέτο περιέχει έξι σχέδια μαθήματος που θα προσελκύσει τα παιδιά ηλικίας 8-11 ετών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που χρησιμοποιούν το θέμα IYP να ενισχύσει το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και οι πόροι αυτοί περιέχουν πληροφορίες, γεγονότα και στοιχεία, μαζί με τις ιδέες και τις δραστηριότητες που θα φέρουν θέματα όπως η υγεία και η διατροφή, η επισιτιστική ασφάλεια και την περιβαλλοντική αειφορία στην τάξη σας. Τα σχέδια για την κατασκευή είτε ταυτόχρονα είτε λειτουργούν ως αυτόνομες δραστηριότητες στην τάξη.
Ο στόχος είναι να εμπνεύσει τους νέους - όχι μόνο για να σκεφτούν για το ρόλο  των  οσπρίων στη σίτιση του κόσμου, αλλά και να τους δοθούν κίνητρα να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο σε θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Ελπίζουμε ότι οι μαθητές σας θα απολαύσουν τις δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο.